obim kvadrata, pravougaonika i trougla

Ako je a stranica kvadrata, odredi njegov obim:

a=10, O= 40


Ako je a stranica kvadrata, odredi njegov obim:

a=50, O= 200


Ako je a stranica kvadrata, odredi njegov obim:

a=60, O= 240


Ako je a stranica kvadrata, odredi njegov obim:

a=24, O= 96


Ako je a stranica kvadrata, odredi njegov obim:

a=120, O= 480


Ako je a stranica kvadrata, odredi njegov obim:

a=231, O= 924

Provera