sabiranje trocifrenih brojeva

Izračunaj vrednost izraza

123+222= 345


Izračunaj vrednost izraza

612+223= 835


Izračunaj vrednost izraza

261+317= 578


Izračunaj vrednost izraza

623+148= 771


Izračunaj vrednost izraza

137+248= 385


Izračunaj vrednost izraza

256+512= 768

Provera