Zadatak dana

Određenim pravilima broj 7 se transformiše u 13, a broj 11 u 21. U koji broj će se transformisati 16, po istim tim pravilima?

31

Transformacija se vrši tako što se dati broj množi sa 2, a zatim se od proizvoda oduzima 1.

Provera

;