Zadatak dana

Koliko nogu imaju 4 žirafe?

16

Svaka žirafa ima 4 noge: 4·4=16

Provera